Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
5/18
Hakemerke

Hvor lang er streken?

Linjal med strek 8,5 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte