Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/18
Hakemerke

Hvor lang er blyanten?

Linjal 0-10 cm over en blyant 9 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte