Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
15/20
Hakemerke

Hvor mange centimeter er 8 desimeter?

Child thinking
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte