Lengde

House of Math-logo
Level
16/20
Hakemerke

Hvor mange centimeter er 350 desimeter?

Child thinking
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte