Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
17/20
Hakemerke

Hvor mange desimeter er 30 centimeter?

Child thinking
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte