Lengde

House of Math-logo
Level
2/10
Hakemerke

Hvordan kan 32 cm skrives som dm og cm?

Barn som tenker
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte