Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
7/10
Hakemerke

Hvordan kan 3,75 m skrives som dm og cm?

Barn som tenker
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte