Lengde

House of Math-logo
Level
8/10
Hakemerke

Hvordan kan 27 dm skrives som m og dm?

Barn som tenker
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte