Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Hvilken vekt er tyngst?

2 000 gram eller 20 kg

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte