Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Hvor mange melposer trenger du for å få 1 800 gram?

Mel som veier 0,9 kg
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte