Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Hvor mange vannflasker trenger du for å få 3 kg?

Vannflaske som veier 500 gram
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte