Volum

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Hvor mange skåler med suppe får du fylt fra kjelen?

Skål med suppe som rommer 3 dL + kjele som er fylt med 9 dL suppe
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte