Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Hva kan temperaturen inne i en stekeovn være?

Stekeovn
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte