Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
7/10
Hakemerke

Hva kan temperaturen på en varm dag ute være?

Sol/sommer
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte