Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
8/10
Hakemerke

Hva kan temperaturen på en person med feber være?

Syk person
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte