Kjøp og salg

House of Math-logo
Mute Button
Level
3/10
Hakemerke

Har du nok penger?

Du har en 10-kroninger og tre 1-kroninger. En pizza med prislapp 29 kr
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte