Kjøp og salg

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Hva får du igjen?

20-kroning og en 10-kroning. Blyant prislapp 26 kroner.
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte