Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Er tallet et siffer?

9

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte