Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hvilket tall passer til bildet?

to hundrenett, seks tiere, en ener
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte