Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Hvilket tall passer til bildet?

Tre tierstaver og seks enere
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte