Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Hvor mange siffer har dette tallet?

et hundrenett, to tierstaver, en ener
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte