Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
7/10
Hakemerke

Hvilket tall kommer før 89?

Tallinje 80-90
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte