Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Hvilket tall peker pilen på?

Pil som peker på 6 på en tom 0-10 tallinje
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte