Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Sett tallene i stigende rekkefølge

17, 5, 14, 3, 8, 4, 9

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte