House of Math-logo

Jobb baklengs

Mann som løper baklengs på en løpebane

TForsøk å løse oppgaven baklengs! Noen ganger kan det være lettere å angripe problemet fra slutten enn fra begynnelsen.

Denne fremgangsmåten fungerer ikke i alle tilfelle. Den er derimot spesielt godt egnet når du vet svaret. For eksempel hvis oppgaven er på formen «Vis at \ldots».

Se på oppgaven «Vis at a2+2ab+b2a^2+2ab+b^2 kan skrives som (a+b)2(a+b)^2». Her lønner det seg å jobbe baklengs, nemlig skriv (a+b)2(a+b)^2 som a2+2ab+b2a^2+2ab+b^2.

(a+b)2=(a+ b)(a+b)=aa +ba +ab+ bb=a2+2ab+b2\begin{aligned} (a + b)^2 &= (a + b)(a + b) \\ &= aa + ba + ab + bb \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \end{aligned}
Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Forrige tipsNeste tips