House of Math-logo

Lag en likning

Jasmine, Martin og Qiang er balansert på en vekt med tallet 37

Lag en likning! Ofte kan problemer ordnes som likninger. Finn ut hva som er ukjent. Kall det for xx. Deretter ordner du den andre informasjonen ut ifra det.

Martin, Jasmine og Qiang er til sammen 37 år gamle. Martin er fire år eldre enn Jasmine. Qiang er tre år yngre enn Jasmine. Hvor gamle er hver av dem?

Her kan du lage en likning ved å se at du kan uttrykke alle aldrene ved hjelp av alderen til Jasmine.

Jasmine+Martin+Qiang=37\text{Jasmine} + \text{Martin} + \text{Qiang} = 37

Jasmine=xMartin=Jasmine+4=x+4Qiang=Jasmine3=x3\begin{aligned} \text{Jasmine} &= x \\ \text{Martin} &= \text{Jasmine} + 4 = x + 4 \\ \text{Qiang} &= \text{Jasmine} - 3 = x - 3 \end{aligned}

Nå kan du sette inn disse matematiske uttrykkene i likningen over:

Jasmine+Martin+Qiang=37x+4+x+x3=37 3x+1=37 3x=36 x=12\begin{aligned} \text{Jasmine} + \text{Martin} + \text{Qiang} &= 37 \\ x + 4 + x + x – 3 &= 37  \\ 3x + 1 &= 37  \\ 3x &= 36  \\ x &= 12 \end{aligned}
  • Jasmine er dermed 12 år,
  • Martin er 12 + 4 = 16 år,
  • Qiang er 12 – 3 = 9 år.
Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Forrige tipsNeste tips