Forfatter av House of Math bloggartikkelGeorg Hove Zimmer · 

Hva gjør man når barnet ikke vil gjøre lekser?

Sliten mor og frustrert barn som er lei av å gjøre lekser

Mange foreldre vil oppleve en eller annen gang at barnet ikke vil gjøre lekser. Det kan være et kjedelig tema, noen vanskelige ligninger eller for eksempel en utfordrende oppgave som skal skrives i naturfag. Hvis dere som foreldre ikke har kompetanse innenfor faget til å hjelpe, kan det være spesielt utfordrende å motivere barnet til å gjøre lekser. Her kommer 6 gode tips når barnet ditt ikke vil gjøre leksene sine!

Skap positive rammer for leksejobbingen

Først og fremst er det viktig at man som forelder bidrar til å skape en positiv ramme rundt det å skulle gjøre leksene. For å bidra til en positiv opplevelse av leksejobbing er det aller viktigste at barnet opplever den voksne som positiv ovenfor lekser. Den voksnes holdning til leksene vil påvirke hvordan barn opplever å gjøre lekser, og derfor nytter det sjeldent at man som forelder er sint og oppgitt i leksesituasjonen.

Hjelp barnet med å ha faste rutiner

Det kan være verdifullt å bli enige om noen faste rutiner for hvordan og når barnet skal gjøre leksene sine. Dette kan innebære at man blir enige om faste tidspunkt for å gjøre leksene, og sette noen grenser for bruk av mobil, iPad, Playstation og lignende under de faste tidspunktene. Faste tidspunkt kan bidra til at barnet ikke synes det er like overraskende hver dag, at leksene må gjøres - et kjent scenario for mange foreldre. Det kan også være positivt å ha et fast sted for leksene, hvor det er minimalt med distraksjoner. Dette kan hjelpe barnet med å holde på konsentrasjonen, og gjøre leksejobbingen enklere.

Betydningen av mestringsfølelse

Dersom ditt barn synes lekser er kjedelig, vil det også være verdifullt å finne ut hvorfor leksene oppleves som kjedelige. Er det fordi leksene er for lette eller for vanskelige? Det kan også være at leksevegringen kun gjelder i enkelte fag. Disse tingene er det greit å få litt oversikt over, slik at man kan begynne med noe barnet opplever selv at det mestrer. Mestringsfølelse er superviktig for motivasjon! Man vil også få en bedre oversikt over hva barnet kan - og hva barnet ikke kan. Dette er viktig - da lekser er til for å øve på noe de allerede har lært på skolen. Det blir imidlertid vanskelig å øve på noe som man enda ikke har lært godt nok eller forstått. En god vane når man gjør matteleksene kan derfor være å benytte seg av vår chat, hvor man kan snakke med en av våre lærere for å få svar på korte spørsmål om teori og matteoppgaver. Denne chatten er helt gratis, og døgnåpen!

Vektlegg innsats fremfor prestasjoner

For å bidra til motivasjon er det også viktig at man vektlegger innsats fremfor prestasjoner - spesielt i tilbakemeldinger til barnet. Dette hjelper barnet med å lære seg at innsats er viktig – og kan også hjelpe barnet med å utvikle en god arbeidsinnsats.

Ha det gøy! 

Det er ingenting som hjelper bedre på motivasjonen enn det å ha det gøy. Noe av det som gjør det særlig utfordrende å få barnet til å gjøre lekser er jo nettopp at mange synes at lekser er kjedelig. Dersom barnet ditt synes lekser er kjedelig, kan det være utfordrende å få barnet motivert til å gjøre leksene sine. Da kan det være lurt å finne nye og andre måter å øve på den nye kunnskapen på. Her inne på House of Math finner man blant annet mattespill som Mattebanken, Bootcamp og multiplikasjonsspillet, som gjør det å lære seg matte mye morsommere - og kan være et godt eksempel på nye og andre måter å øve på ny kunnskap på.

 

Privatlærer

Dersom man ønsker en ekstra boost på motivasjonen kan en privatlærer være til stor hjelp! En privatlærer er en støttespiller som bidrar til motivasjon og lærelyst - samtidig som man får faglig hjelp! House of Math har mange flinke lærere som hjelper barn og unge! Lyst til å teste ut? Dette kan være en boost i en kort periode for å få motivasjonen tilbake. Det er motiverende å være flink og det blir man med ekstra øvelse! På samme måte vil man kunne tette hull og få et nytt syn på læring over en lenger periode om dette er nødvendig. Ved hjelp av en privatlærer kan man altså både få god faglig hjelp, samtidig som det kan bidra til økt motivasjon! Les mer om vår privatlærerordning her.

Privatundervisning

  • Personlig oppfølging
  • Tilpasset læringsplan
  • Skreddersydd coaching
  • Fleksibel timeplan
  • Digitalt eller fysisk

Fra - per time

Bestill