Математичні знаки (плюс і мінус)

Тут ти навчишся працювати зi знаками. Цьому справдi важливо навчитися.

Знаки впливають на розв’язування задач лише пiд час множення або дiлення. У звичайних задачах на додавання та вiднiмання знаки плюс i мiнус виконують тi самi функцiї, що й ранiше:

2 + 3 + 4 5 = 2 5 + 3 + 4 = 7 + 7 = 0.

2 + 3 + 4 5 = 2 5 + 3 + 4 = 7 + 7 = 0.

Але що вiдбувається, коли ми множимо або дiлимо на вiд’ємне число?

2 (5) = ? 2 6 = ?

У математицi не прийнято записувати два знаки один за одним, наприклад чи +. Щоб уникнути цього, ми пишемо вiд’ємнi числа в дужках. Якщо в нас є дужки, писати знак множення не потрiбно. Наприклад, вiд’ємне число можна записати так:

2(5) = ?(1)(5) = ?

Мiж числом i дужкою стоїть невидимий знак множення. Такий самий знак стоїть i мiж двома дужками.

Правило

Знаки

Два однакових знака, що стоять поряд ( + + or ), перетворюються на один знак плюс (+).

Два рiзних знака, що стоять поряд ( + or +), перетворюються на один знак мiнус ().

Множення й дiлення вiдповiдають зв’язкам мiж числами, якi ми знаємо з таблицi множення. Але як враховувати знак? Тут ти знайдеш вiдповiдь на це запитання.

Пiд час множення або дiлення на вiд’ємнi чи додатнi числа я використовую розумний прийом: дотримуюсь порядку «ЗНАК ЧИСЛО». Це означає, що спочатку я завжди знаходжу знак, а потiм число.

У наведених нижче прикладах я пишу знак + перед додатними числами, щоб продемонструвати перебiг своїх думок. Пiд час розв’язування таких задач потрiбно пам’ятати, що перед усiма додатними числами стоїть невидимий знак +.

У першому прикладi нижче я показую зручний спосiб обмiрковувати задачi. У другому прикладi нижче показано, як їх записувати. Можна виконувати прихованi дiї, але головне — зрозумiти перебiг думок.

Приклад 1

Перебiг думок пiд час розв’язування задач

Обчисли:

2 (5) = +2 (5) = + 2 5 = 10

Обчисли:

2 (5) = 2 5 = +10 = 10

Обчисли:

2 5 = +2 (+5) = + + 2 5 = +10 = 10

Обчисли:

2 5 = 2 (+5) = + 2 5 = 10

Приклад 2

Як записувати розв’язки

Обчисли:

2(5) = 10

Обчисли:

2(5) = 10

Обчисли:

2 5 = 10

Обчисли:

2 5 = 10

Щоб попрактикуватися, можеш переглянути навчальнi вiдео на множення вiд’ємних чисел.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!