Що таке показникові функції?

Коли величина збiльшується або зменшується на однаковий вiдсоток у кожному перiодi, маємо експоненцiйне (вiдсоткове) зростання. Експоненцiальне зростання може бути вiд’ємним. Тодi графiк спадає праворуч, а не зростає до нескiнченностi, як у iншому випадку.

Теорiя

Показниковi функцiї

Показникова функцiя виражається так:

f(x) = a bx

Зверни увагу, що змiнна тепер є показником степеня. I a, i b є числами. Ми називаємо a початковим значенням, а bкоефiцiєнтом зростання.

Коли значення a додатне, графiк буде схожим на один iз двох графiкiв, наведених нижче.

Правило

Графiк показникової функцiї

Графiки показникової функцiї, що зростає i спадає

a — це значення y для x = 0, b — це коефiцiєнт зростання,

0 < b < 1 графiк синього кольору, b > 1 графiк червоного кольору.

Загалом b > 1 дає фiксований вiдсоток зростання, 0 < b < 1 дає фiксований вiдсоток спаду, а b = 1 не призводить до змiн. Число b дiє як коефiцiєнт зростання. Значення a впливає на знак значень функцiї.

Приклад 1

Припустiмо, ти вносиш 5000 на ощадний рахунок. Ти отримуєш вiдсоткову ставку в розмiрi 3% за цим депозитом. Скiльки коштiв буде на твоєму рахунку через 7 рокiв?

Це приклад експоненцiйного зростання. Спочатку потрiбно знайти коефiцiєнт зростання, пов’язаний iз збiльшенням на 3 %:

Коефiцiєнт зростання = 1 + 3 100 = 1 + 0.03 = 1.03.

Початкове значення становить 5000, а коефiцiєнт зростання — 1.03. Оскiльки кошти зберiгаються на рахунку 7 рокiв, множимо коефiцiєнт зростання сам на себе сiм разiв. У математицi це записується у виглядi степеня з показником 7. Щоб знайти суму, яку ти матимеш через сiм рокiв, потрiбно обчислити такi доданки:

5000 1.037 = 6149.37.

Отже, через сiм рокiв на твоєму рахунку буде 6149.37.

Приклад 2

Маємо функцiю f(x) = 3 2x. Ця функцiя перетинає вiсь y у точцi y = 3 i зростає експоненцiйно. Ця форма зростання надзвичайно потужна, i згадки про цей графiк також часто використовуються в повсякденному мовленнi, наприклад, коли йдеться про подiю, яка повнiстю розгортається!

Приклад показникової функцiї, що зростає

Приклад 3

Маємо функцiю f(x) = 3 0.5x. Вона перетинає вiсь y у точцi y = 3 i спадає експоненцiйно. Ця форма спадання надзвичайно потужна, i згадки про цей графiк також часто використовуються в повсякденному мовленнi.

Приклад показникової функцiї, що спадає

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!