House of Math-logo

Multiplikasjon av brøker og tall


Skal du multiplisere en brøker med en annen brøk, så multipliserer du teller med teller og nevner med nevner.

Regel

Multiplikasjon av brøk

a b c d = ac bd

Bootcamps

Vil du se animasjonsvideoer og løse interaktive oppgaver om brøk? Trykk her for å prøve Bootcamps!

Eksempel 1

Du skal regne ut 2 3 3 4

Her trenger du ikke å bry deg om noen fellesnevner, det er bare å regne i vei.

2 3 3 4 = 2 3 3 4 = 6 12 = 1 2

På slutten forkorter du ved faktoriseringen: 6 = 2 3 og 12 = 2 2 3, der du stryker en 2-er og en 3-er.

Skal du multiplisere et helt tall med en brøk er det bare å multiplisere tallet med teller i brøken. Da kan det være greit å huske at alle hele tall også kan skrives som brøk. b = b 1.

Regel

Tall multiplisert med brøk

a b c = a 1 b c = ab c

Eksempel 2

Du skal regne ut 3 2 4

Dette kan gjøres på to måter. Den første er at du kan skrive om 3 = 3 1. Da får du

3 1 2 4 = 3 2 1 4 = 6 4 = 3 2

som er det samme som den andre måten

3 2 4 = 3 2 4 = 6 4 = 3 2

begge metodene fungerer, bare bruk den du husker best.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!