House of Math-logo

Pluss og minus (Like nevnere)


Når du skal legge sammen eller trekke fra hverandre brøker med lik nevner, legger du sammen eller trekker fra hverandre tellerne og beholder nevneren slik de står.

Regel

Addisjon av brøker med lik nevner

a c + b c = a + b c ,c0

Regel

Subtraksjon av brøker med lik nevner

a c b c = a b c ,c0

Eksempel 1

Du skal regne ut 1 4 + 2 4 og 4 6 3 6

Ved bruk av regelen over, får du at

1 4 + 2 4 = 1 + 2 4 = 3 4

Det samme gjelder for subtraksjon, bare at du nå må trekke fra:

4 6 3 6 = 4 3 6 = 1 6

Bootcamps

Vil du se animasjonsvideoer og løse interaktive oppgaver om brøk? Trykk her for å prøve Bootcamps!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!