Den lille gangetabellen

Gangetabellen for 1 til 10

Bootcamps

Vil du se animasjonsvideoer og løse interaktive oppgaver om den lille gangetabellen? Trykk her for å prøve Bootcamps!

Hva er egentlig multiplikasjon?

Multiplikasjon kan defineres på følgende måte: Anta at du har et tall a (hvor a kan representere et hvilket som helst tall). Hvis du adderer (plusser) a med seg selv x antall ganger kan det skrives slik:

a + a + + ax antall ganger

Dette kan jo bli litt slitsomt i lengden. Per definisjon kan dette skrives som:

a + a + + ax antall ganger = x a

Altså, a plusset med seg selv x antall ganger.

Tallene som multipliseres kalles faktorer, og svaret kalles et produkt.

Regel

Multiplikasjon

faktor faktor = produkt

Dette ser kanskje litt underlig ut, og kanskje ikke slik du lærte multiplikasjon i sin tid. Her kommer noen eksempler for å klargjøre.

Eksempel 1

Du skal addere 3 fem ganger

Det kan skrives som

3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 ganger.

Bruker du definisjonen ovenfor kan dette skrives som

5 3 = 15.

Gangestykkene med heltall mellom 1 og 10 organiseres i den lille gangetabellen. Denne må du lære deg utenat!

Regel

Tre viktige regler ved multiplikasjon

1.
a b = b a. Det har altså ingenting å si hvilket tall som står først eller sist når de multipliseres, det gir samme svar!
2.
Alt multiplisert med 0 blir 0. For eksempel, 5 0 20 = 0.
3.
Alt multiplisert med 1 står uforandret. For eksempel, 32 1 = 32.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!