House of Math-logo

Bli kvitt tallet under x


Du har lært hvordan du blir kvitt tallet foran x, nå skal du lære hvordan du blir kvitt tallet som står under x.

Regel

Å bli kvitt tallet under x

1.
Flytt alle leddene som bare består av tall, over på en side. Husk å bytte fortegn.
2.
Flytt alle leddene med x til den siden du ikke har satt tall-leddene på. Husk å bytte fortegn.
3.
Trekk sammen på begge sider.
4.
Multipliser begge sider med det tallet som x er delt på.

Eksempel 1

x 3 4 = 3 x 3 = 3 + 4 x 3 = 7 3 x 3 = 7 3 3 x 3 = 7 3 x = 21

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Aktiviteter 2
Neste oppslagPil som peker til høyre
Aktiviteter 3