Fasit

Aktiviteter 1

1.1)

a)
x = 2
b)
x = 3
c)
x = 23
d)
x = 5
e)
x = 53
f)
x = 12
g)
x = 0
h)
x = 9
i)
x = 88
j)
x = 0
k)
x = 8
l)
x = 4

a)
x = 2
b)
x = 3
c)
x = 23
d)
x = 5
e)
x = 53
f)
x = 12
g)
x = 0
h)
x = 9
i)
x = 88
j)
x = 0
k)
x = 8
l)
x = 4

1.2)

a)
x = 1
b)
x = 3
c)
x = 16
d)
x = 16
e)
x = 18
f)
x = 2
g)
x = 3
h)
x = 11
i)
x = 2 3

a)
x = 1
b)
x = 3
c)
x = 16
d)
x = 16
e)
x = 18
f)
x = 2
g)
x = 3
h)
x = 11
i)
x = 2 3

Aktiviteter 2

2.1)

a)
x = 1
b)
x = 2
c)
x = 9
d)
x = 2
e)
x = 11 5
f)
x = 0
g)
x = 3
h)
x = 1
i)
x = 1

a)
x = 1
b)
x = 2
c)
x = 9
d)
x = 2
e)
x = 11 5
f)
x = 0
g)
x = 3
h)
x = 1
i)
x = 1

2.2)

a)
x = 1
b)
x = 5 6
c)
x = 10 8 = 5 4
d)
x = 4
e)
x = 2
f)
x = 9

a)
x = 1
b)
x = 5 6
c)
x = 10 8 = 5 4
d)
x = 4
e)
x = 2
f)
x = 9

Aktiviteter 3

3.1)

a)
x = 6
b)
x = 4
c)
x = 40
d)
x = 12
e)
x = 14
f)
x = 9
g)
x = 20
h)
x = 12
i)
x = 0

a)
x = 6
b)
x = 4
c)
x = 40
d)
x = 12
e)
x = 14
f)
x = 9
g)
x = 20
h)
x = 12
i)
x = 0

3.2)

a)
x = 27
b)
x = 30
c)
x = 4
d)
x = 4
e)
x = 8
f)
x = 0

a)
x = 27
b)
x = 30
c)
x = 4
d)
x = 4
e)
x = 8
f)
x = 0

Aktiviteter 4

4.1)

a)
x = 7 3
b)
x = 18 7
c)
x = 0
d)
x = 7 12
e)
x = 10
f)
x = 11
g)
x = 31 5
h)
x = 13 2
i)
x = 3
j)
x = 8 11

a)
x = 7 3
b)
x = 18 7
c)
x = 0
d)
x = 7 12
e)
x = 10
f)
x = 11
g)
x = 31 5
h)
x = 13 2
i)
x = 3
j)
x = 8 11

4.2)

a)
x = 5
b)
x = 3 13
c)
x = 1 5
d)
x = 1
e)
x = 4
f)
x = 52

a)
x = 5
b)
x = 3 13
c)
x = 1 5
d)
x = 1
e)
x = 4
f)
x = 52

Aktiviteter 5

5.1)

a)
x = 5 7
b)
x = 79
c)
x = 665 17
d)
x = 87 16
e)
x = 400 29
f)
x = 164 83

a)
x = 5 7
b)
x = 79
c)
x = 665 17
d)
x = 87 16
e)
x = 400 29
f)
x = 164 83

5.2)

a)
x = 2
b)
x = 4
c)
x = 2
d)
x = 1 10
e)
x = 6
f)
x = 4
g)
x = 27 5
h)
x = 9

a)
x = 2
b)
x = 4
c)
x = 2
d)
x = 1 10
e)
x = 6
f)
x = 4
g)
x = 27 5
h)
x = 9

Aktiviteter 6

6.1)

a)
x = 1 2
b)
x = 1 5
c)
x = 1 8
d)
x = 3 2
e)
x = 1 3
f)
x = 1 2

a)
x = 1 2
b)
x = 1 5
c)
x = 1 8
d)
x = 3 2
e)
x = 1 3
f)
x = 1 2

6.2)

a)
x = 2
b)
x = 1 2
c)
x = 3
d)
x = 1 6
e)
x = 1 7
f)
x = 1 5

a)
x = 2
b)
x = 1 2
c)
x = 3
d)
x = 1 6
e)
x = 1 7
f)
x = 1 5

Aktiviteter 7

7.1)

a)
x = 16
b)
x = 2
c)
x = 4,4
d)
x = 6,4
e)
x = 3
f)
x = 5
g)
x = 4 3
h)
x = 5 2
i)
x = 8
j)
x = 9 4
k)
x = 1
l)
x = 3
m)
x = 1
n)
x = 29 32
o)
x = 1 3

a)
x = 16
b)
x = 2
c)
x = 4,4
d)
x = 6,4
e)
x = 3
f)
x = 5
g)
x = 4 3
h)
x = 5 2
i)
x = 8
j)
x = 9 4
k)
x = 1
l)
x = 3
m)
x = 1
n)
x = 29 32
o)
x = 1 3

7.2)

a)
x = 14
b)
x = 1
c)
x = 1
d)
x = 10 3
e)
x = 2
f)
x = 63 16
g)
x = 5 2
h)
x = 24
i)
x = 0

a)
x = 14
b)
x = 1
c)
x = 1
d)
x = 10 3
e)
x = 2
f)
x = 63 16
g)
x = 5 2
h)
x = 24
i)
x = 0

7.3)

a)
x = 10 3
b)
x = 3 2
c)
x = 3
d)
x = 1 3
e)
x = 26 19
f)
x = 1 3
g)
x = 1 7
h)
x = 3

a)
x = 10 3
b)
x = 3 2
c)
x = 3
d)
x = 1 3
e)
x = 26 19
f)
x = 1 3
g)
x = 1 7
h)
x = 3

7.4)

a)
x = 9 2
b)
x = 84 187
c)
x = 8 11
d)
x = 1 12
e)
x = 24
f)
x = 20 7
g)
x = 30
h)
x = 65 2

a)
x = 9 2
b)
x = 84 187
c)
x = 8 11
d)
x = 1 12
e)
x = 24
f)
x = 20 7
g)
x = 30
h)
x = 65 2

7.5)

a)
x = 9 2
b)
x = 84 187
c)
x = 8 11
d)
x = 1 12
e)
x = 24
f)
x = 20 7
g)
x = 30
h)
x = 65 2

a)
x = 9 2
b)
x = 84 187
c)
x = 8 11
d)
x = 1 12
e)
x = 24
f)
x = 20 7
g)
x = 30
h)
x = 65 2

7.6)

a)
x = 35 2
b)
x = 13
c)
x = 26 3
d)
x = 11 3
e)
x = 14 9
f)
x = 11 39

a)
x = 35 2
b)
x = 13
c)
x = 26 3
d)
x = 11 3
e)
x = 14 9
f)
x = 11 39

Aktiviteter 8

8.1)

a)
x = ±7
b)
x = ±3
c)
x = ±2
d)
x = ±5
e)
x = ±2,5
f)
ingen løsning

a)
x = ±7
b)
x = ±3
c)
x = ±2
d)
x = ±5
e)
x = ±2,5
f)
ingen løsning

8.2)

a)
ingen løsning
b)
x = ±3
c)
x = ±5
d)
x = ±5
e)
x = ±8
f)
x = ±9
g)
x = ±4
h)
x = ±2
i)
x = ±3

a)
ingen løsning
b)
x = ±3
c)
x = ±5
d)
x = ±5
e)
x = ±8
f)
x = ±9
g)
x = ±4
h)
x = ±2
i)
x = ±3

Aktiviteter 9

9.1)

a)
(5, 4)
b)
(4, 1)
c)
(2, 3)
d)
(0, 4)

a)
(5, 4)
b)
(4, 1)
c)
(2, 3)
d)
(0, 4)

9.2)

a)
(5, 4)
b)
(6,2)
c)
(10, 6)
d)
(3, 9)

a)
(5, 4)
b)
(6,2)
c)
(10, 6)
d)
(3, 9)

9.3)

a)
(8, 5)
b)
(3, 2)
c)
(5, 4)
d)
(1, 5)

a)
(8, 5)
b)
(3, 2)
c)
(5, 4)
d)
(1, 5)

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!