House of Math-logo

Divisjon av potenser


Regelen for divisjon er det motsatte, du tar med et eksempel for å illustrere dette.

Eksempel 1

Divisjonsregelen

Du skal regne ut 23 22

Her deler du opp potensene og stryker like tall mot hverandre.

23 22 = 2 2 2 2 2 = 2 2 2 2 2 = 2.

Du ser her at alt du har gjort er å subtrahere eksponentene:

23 22 = 232 = 2.

Regel

Divisjon av potenser med samme grunntall

an am = anm

Eksempel 2

Divisjon av potenser med samme grunntall

Du skal regne ut 25 22

Du bruker regelen over, og husker på at () = + og får

25 22 = 25(2) = 25+2 = 27.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Aktiviteter 4
Neste oppslagPil som peker til høyre
Aktiviteter 5