House of Math-logo

Eksempel med røtter


Her er et eksempel der du bruker potensreglene på n-røtter.

Eksempel 1

Du skal forenkle (a3 a23) 2

Bruker du regneregler for røtter får du at a3 = a1 3 og a23 = a2 3 . Da blir regnestykket slik

(a3 a23) 2 = (a13 a23 ) 2

Bruker du nå regnereglene for multiplikasjon med parenteser får du (a1 3 a2 3 ) 2 = a12 3 a22 3 = a2 3+4 3 = a6 3 = a2

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!