House of Math-logo

Hva er en potens?

En potens består av et grunntall og en eksponent, og brukes for å skrive multiplikasjonsuttrykk på en enklere måte. Hvis du multipliserer et tall med seg selv flere ganger, kan det skrives som en potens.

Teori

Potens

ab

a kalles grunntall, b kalles eksponent.

a er tallet som du mulitpliserer med seg selv, og b er hvor mange ganger a skal multipliseres.

Eksempel 1

Skriv 3 multiplisert med seg selv 4 ganger som en potens

3 3 3 3 = 34

Eksempel 2

Skriv tallet 25 som en potens med 5 som grunntall

25 = 5 5 = 52

NB! Hvis eksponenten er lik 0, vil alltid potensen være lik 1 uansett hva grunntallet er utenom 0 ettersom 00 er tull!

Eksempel 3

Potens

Regn ut 50 og 1000

50 = 1 1000 = 1

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!