House of Math-logo

Pluss og minus av potenser


Addisjon og subtraksjon for potenser er likt som for bokstavregning, ab + ab = 2ab. Hvis potensen er tall istedenfor bokstaver, gjør du det samme.

Eksempel 1

Du skal regne ut 32 + 32

Bruker du det du har lært om bokstavregning tidligere får du

32 + 32 = 2 32,

som ikke er lik 62 = 6 6 = 36, men derimot lik

2 32 33 = 2 9 = 18.

Subtraksjon blir det samme. Husk igjen at b2 b2 = 0, b2 b2 = 2b2.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Aktiviteter 2
Neste oppslagPil som peker til høyre
Aktiviteter 3