House of Math-logo

Tierpotenser


En tierpotens er en potens der du har 10 som grunntall og hvor eksponenten er et helt tall, slik som dette:

10n

Dersom n er større enn 0, ganger du 10 med seg selv n ganger. Dersom n er mindre enn 0, ganger du 1 10 med seg selv n ganger.

Eksempel 1

Regn ut potensen 104 og skriv som vanlig tall

104 = 10 10 10 10 = 10000.

Eksempel 2

Regn ut potensen 103 og skriv som vanlig brøk

103 = 1 103 = 1 10 10 10 = 1 1000.

NB! I det siste eksempelet ser du at potensen med negativ eksponent 103 byttet etasje og du måtte derfor bytte fortegn på eksponenten slik at uttrykket ble 1 103. Du setter 1 i telleren fordi du kun har den ene 103.

Regel

Regneregler for tierpotenser

Når du jobber med tierpotenser er det smart å huske at:

  • Når du ganger med 10, flytter du komma én plass mot høyre.

  • Når du har en potens 10n, flytter du komma n plasser mot høyre.

  • Når du deler på 10, flytter du komma én plass mot venstre.

  • Når du har en potens 10n, flytter du komma n plasser mot venstre.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!