Rabatt og nypris i ett steg

Når du står i butikken på salg kan det være litt vanskelig å regne ut nyprisen ved å regne i to steg slik du gjorde på forrige side. Du kan isteden bruke en enkel metode: Isteden for å se på at rabatten er 20 %, kan du tenke at du må betale 80 %. Dette kan du kalle prosentvenner, på samme måte som at man på barneskolen lærte at 2 og 8 er tiervenner.

Regel

Du kan finne nypris etter rabatt ved å se på prosentvenner.

Prosentvenner er to tall skrevet med prosent som tilsammen gir 100 %.

Når a% + b% = 100% har du at a% rabatt betyr at du betaler b%, og da er

nypris = b% førpris = b 100 førpris.

Prosentvenner brukes når du vil regne ut nypris etter rabatt i ett steg. Til lærere og spesielt interesserte elever: Prosentvenn ved rabatt er det samme som vekstfaktor ved rabatt, som er beskrevet i slutten av drillheftet.

Eksempel 1

Her får du noen eksempler:

  • 10 % og 90 % er prosentvenner og 10% + 90% = 100% = 1.

  • 25 % og 75 % er prosentvenner og 25% + 75% = 100% = 1.

  • Huskeregel: 25 % rabatt betyr at du betaler 75 %.

Det er mange andre prosentvenner. Prøv å finne noen prosentvenner selv!

Eksempel 2

En skjorte kosta tidligere 300 kr, og er nedsatt med 20 %. Da kan du tenke deg at du skal betale 80 % av førprisen, altså 80 % av 300 kr. Du får da det enklere regnestykket:

nypris = 80% 300kr = 80 300 100kr = 80 3kr = 240kr.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!