House of Math-logo

Vekstfaktor


Regel

Vekstfaktor Å regne med a% rabatt og a% prisøkning

Ved rabatt gjelder

= Nypris = Førpris rabatt, = 1 førpris a 100 førpris, = (1 a 100) førpris.

Nypris = Førpris rabatt, = 1 førpris a 100 førpris, = (1 a 100) førpris.

Ved prisøkning har du
= Nypris = Førpris + prisøkning, = 1 førpris + a 100 førpris, = (1 + a 100) førpris.

Nypris = Førpris + prisøkning, = 1 førpris + a 100 førpris, = (1 + a 100) førpris.

Du kaller faktorene (1 + a 100 ) og (1 a 100 ) for vekstfaktor.

Det er viktig å ikke blande sammen førpris og nypris. Hvis nyprisen er mindre enn førprisen, blir varen billigere. Da er vekstfaktoren mindre enn 1. Hvis nyprisen er større enn førprisen, er vekstfaktoren større enn 1. Da er varen blitt dyrere. En viktig forskjell!

Eksempel 1

Et månedskort kostet tidligere 320kr, og prisen har økt med 15%. Du er interessert i å regne ut den nye prisen.

Nå regner du ut prisen ved hjelp av vekstfaktoren: Nypris = (1 + 15 100) førpris = 1,15 førpris.

Når du setter inn, får du at

nypris = 1,15 320kr = 368kr.

NB! Ordet vekstfaktor brukes også ved rabatt, selv om den nye prisen har krympa i forhold til den gamle prisen.

Eksempel 2

Vekstfaktor og prosentvenner er det samme

20 % rabatt tilsvarer en vekstfaktor på

(1 20 100) = 1 20% = 80%.

Du husker at 20 % og 80 % er prosentvenner. Her ser vi at vekstfaktor og prosentvenner henger sammen. Det er faktisk det samme når du regner med rabatt.

Du kan også bruke vekstfaktor til å vise at merverdiavgiften (mva.) alltid vil utgjøre 80 % av førprisen når mva. er 25 %.

Regel

Å beregne mva. som prosent av utsalgspris

Du har allerede sett at vekstfaktoren er 1,25 når mva. skal legges til pris uten mva. Du kaller pris uten mva. for x og får likningen:

Utsalgsprisen = (1,25) x = 5 4 x.

Du løser denne likningen ved å gange begge sider med 4 5 og får: x = 4 5 utsalgspris = 80 % av utsalgspris.

At prisen uten mva. er 80 % av utsalgsprisen betyr at mva. utgjør 20 % av utsalgsprisen.

Dette regnestykket gjelder for alle varer som har 25 % merverdiavgift.

Uansett om du liker likninger eller ikke kan du pugge regelen.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!