Areal

House of Math-logo
Level
7/10
Hakemerke

Hva er arealet?

Figur som er (1 x 5) + (1 x 4) ruter med rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte