Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Hva er arealet av boken?

Bok som er 30 cm x 20 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte