Areal (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hva er arealet av pizzaboksen?

Pizzaboks som er 30 cm x 30 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte