Areal

House of Math-logo
Level
2/10
Hakemerke

Har figurene like stort areal?

Rektangel 3x4 og rektangel 2x6
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte