Lengde

House of Math-logo
Level
5/10
Hakemerke

En tyggis er lengre enn en banan

Tyggis og banan
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte