Lengde (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

En motorsykkel er kortere enn et fly

Motorsykkel og fly
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte