Lengde (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Hva bruker vi for å måle lengden på en blyant?

En blyant
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte