Lengde (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
3/10
Hakemerke

Hva bruker vi for å måle høyden på en dør?

Dør
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte