Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/18
Hakemerke

Hvor lang er lyspæren?

Linjal 0- 15 cm og lyspære 12cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte